Tuesday, June 5th, 2018

Radionica “Ukradena bezbednost”

Novak Stanisic

Ovim putem vas pozivamo da nam se pridružite na radionici “Ukradena bezbednost” ne temu trgovine ljudima, nasilje na internetu i pedofilije koju drži Fondacija „Tijana Jurić“, a organizuje udruženjem „Čepom do osmeha“.“

Radionica će se održati u prosorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ulica Radnička broj 20 u četvrtak 07.06. sa početkom u 18h. Zato molimo sve zainteresovane da potvrde svoj dolazak na mail cepomdoosmeha@gmail.com.

Cilj radionice je edukacija odraslih da bi se postigao viši stepen prevencije. Specifičnije, ova radionica ima za cilj, informisanje i ekspanziju znanja među decom, mladima i njihovim roditeljima o opasnostima koje vrebaju kako u online svetu, tako i u školi, na ulici itd. Pomenuto se odnosi na i edukovanje na temu pedofilije, trgovine ljudima, seksualne i radne eksploatacije, prinuda na brak, prosjačenja i prinude na vršenje drugih krivičnih dela i drugih oblika zlostavljanja dece, rezultirajući višim stepenom prevencije.

Kao i sve aktivnosti koje Fondacija Tijana Jurić sprovodi, ciljna grupa su pre svega mladi i deca, njihovi roditelji i stručnjaci koji su uključeni u rad sa mladima, kao i institucije sa kojima fondacija blisko sarađuje. Dugoročno, njihovi napori su usredsređeni na kreiranje sigurnog okruženja za građane naše zemlje.

Izvor:Facebook.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise