Politika privatnosti

Ko smo mi?

Mi smo Infopolis, omladinski informativni centar.

Adresa nam je Trg Slobode 3, 21000 Novi Sad (Apolo suteren) Republika Srbija.

Možete stupiti u kontakt sa nama putem mejla infopolisns@gmail.com ili telefonom na broj (+381) 652030468

Infopolis kao bitan informativni centar mladih shvata ozbiljno zaštitu Vaših ličnih podataka te iz tih razloga donosi ovu Politiku privatnosti na način koji će Vam pomoći da razumete Vaša prava i uverite se u bezbednost Vaših podataka.

Kako biste na pravi način zaštitili svoje lične podatke, savetujemo da se upoznate sa svakom tačkom ove Politike privatnosti.

Naša Politika privatnosti je izradjena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 (u daljem tekstu Zakon)

Značenje pojmova

 • Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 • Posebno osetljivi podaci su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji lica.
 • Kolačići sadrže malu količinu podataka karakterističnih za određeni sajt i služe veb serveru i pregledaču za pristup veb stranici.
 • Rukovalac je fizičko ili pravno lice, organ vlasti koje samostalno ili zajedno sa drugima odredjuje svrhu i način obrade.
 • Obradjivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obradjuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
 • EDIT centar (obrazovno razvojno informativni trening centar) je neprofitna organizacija osnovana 2005.godine sa ciljem osnaživanja pojedinaca, društvenih grupa i organizacija kroz programe neformalnog obrazovanja. Infopolis je projekat EDIT centra.
 • Profilisanje je svaka automatizovana obrada koja se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja
 • Voditelji aktivnosti predstavljaju lica koja vode odredjene programe i aktivnosti u okviru Infopolisa
 • Donatori su lica ili organizacije koje finansiraju odredjene projekte ili aktivnosti u okviru Infopolisa
 • Korisnik je lice koje koristi naš sajt
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

Rukovalac i obradjivač

Rukovalac: Milisav Milinković, predsednik EDIT Centra, kontakt telefon 064-1468181

Obradjivači: voditelji aktivnosti, članovi Infopolisa i Novak Stanišić, koordinator Infopolisa 065-2030468

Koje podatke prikupljamo?

Lični podaci  koji se prikupljaju:

 • Ime i prezime
 • Mejl adresa
 • Kontakt telefon
 • Adresa stanovanja
 • Datum i godina rodjenja
 • Organizacija iz koje dolazite

Infopolis prikuplja i koristi Vaše podatke kada pristupite našem sajtu na adresi www.infopolis.rs.

Infopolis se obavezuje da će čuvati Vašu privatnost. Vodimo računa da obim podataka koje prikupljamo bude primeren u odnosu na svrhu korišćenja. Prikupljaju se samo najneophodniji podaci.

Da li Infopolis prikuplja posebno osetljive podatke?

Mi ne prikupljamo ovakve podatke.

Da li sajt koristi Kolačiće?

Da.

Kolačići se koriste u svrhu pretraživanja sajta i lakšeg pronalaženja oblasti ili tražene vesti.

Kolačići se opcino mogu isključiti prilagodjavanjem podešavanja pretraživača.

U koje svrhe prikupljamo i koristimo podatke?

 • Registracija Korisnika
 • Raspisivanje konkursa
 • Volonterske aktivnosti
 • Učestvovanje u aktivnostima u okviru Infopolisa
 • Dokaz o realizaciji aktivnosti
 • Informisanje o dogadjajima putem Newsletter-a
 • Odgovaranje na pitanja Korisnika
 • Obaveštavanje Korisnika o promenama u vezi sa dogadjajima
 • Indikatori o broju učesnika koji se predstavljaju donatorima aktivnosti
 • Radi ispunjenja zakonskih obaveza Rukovaoca
 • Druge svrhe u skladu sa zakonom

Obrada u druge svrhe

Rukovalac vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, a sve u skladu sa Zakonom.

Na koji način prikupljamo podatke?

Podatke prikupljamo preko onlajn formulara ili putem direktnog Vašeg obraćanja na mejl.

Podaci se prikupljaju na osnovu pristanka Korisnika ili kada Korisnik samoinicijativno objavi svoje lične podatke.

Pristanak maloletnih lica

Kao centar koji radi sa mladima donosimo ovu Politiku prevashodno radi njihove zaštite.

Pristanak u ime maloletnih lica koja nisu navršila 15 godina  mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo ili zakonski zastupnik.

Da li se podaci prikupljaju od trećih lica?

Ne.

Da li se vrši profilisanje?

Ne.

Pristup podacima od strane trećih lica

Pristup podacima imaju:

 • Voditelji konkretne aktivnosti
 • Novak Stanišić, koordinator Infopolisa
 • Milisav Milinković, predsednik EDIT centar
 • Donatori pod čijim pokroviteljstvom se aktivnosti organizuju
 • Članovi Infopolisa

Infopolis podučava sva lica koja imaju pristup ličnim podacima o zaštiti istih.

Ukoliko to ne zahteva Zakon, bez Vaše saglasnosti nećemo deliti podatke koje nam dostavite.

Transfer podataka van Republike Srbije

Infopolis prenosi podatke van Republike Srbije ukoliko se podaci sakupljaju u cilju pokazivanja indikatora vezanih za medjunarodni projekat. U pitanju su zemlje Evrope, kao i Jermenija i Azerbejdžan.

U ovim slučajevima vodimo računa o primerenom nivou zaštite, odnosno pratimo Odluku poverenika.

Sigurnost i zaštita

Preduzimamo sve potrebne mere kako bismo zaštitili Vaše podatke. Podaci se čuvaju na Google Drive-u, u prostorijama koje su fizički obezbedjene, a kompjuteri su pod šifrom. Instaliran je Avast antivirus program koji se svakodnevno ažurira.

Rukovalac, Obradjivači i treća lica su podučeni o zaštiti podataka o ličnosti.

Postupak u slučaju ugroženosti  zaštite podataka

Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Učesnika obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ako Rukovalac ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku.

Obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja obavesti Rukovaoca o toj povredi.

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode Učesnika, Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose.

U odredjenim slučajevima definisanim Zakonom, Rukovalac nema obavezu obaveštavanja Učesnika.

Za više informacija konsultovati Zakon.

Koliko dugo se podaci čuvaju?

Za sve aktivnosti se podaci čuvaju do 6 meseci koliko obično može da traje najduže neki projekat. Ukoliko projekat traje 3 meseca, podaci se čuvaju do trenutka dok se ne pošalje završni izveštaj donatoru i dobije od njih povratni odgovor da je izveštaj prihvaćen.

Ograničenje od odgovornosti

Ni u kojem slučaju sajt ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili nezadovoljstvo koji mogu nastati kao rezultat nečega što je pročitano na našoj stranici ili se moglo iz sadržaja našeg sajta zaključiti.

Društvene mreže

Infopolis ima Facebook, Twitter stranicu, Google+ nalog i YouTube kanal.

Iako neki Vaši lični podaci mogu postati dostupni Infopolisu ukoliko koristite društvene mreže mi ih tu nećemo prikupljati, čuvati, niti deliti te podatke.

Prava Korisnika

Veoma nam je bitno da budete upoznati sa pravima koja Vam pripadaju u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka.

Imate pravo da nas pitate koje podatke imamo o Vama, kao i pravo da tražite ispravku Vašeg podatka.

Saglasnost za obradu možete povući u bilo kom trenutku, što će  važiti za budućnost.

Ako obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti ili da bismo ispunili ugovornu obavezu, možete nam tražiti da Vam dostavimo kopiju podataka u čitljivom formatu, kako biste imali uvid u iste.

Ako obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti, možete zatražiti brisanje Vaših podataka.

Imate pravo ograničenja, odnosno slobodu da tražite od nas da prestanemo da koristimo Vaše podatke na neko vreme ako smatrate da to ne činimo na zakonit način.

Imate pravo na podnošenje prigovora Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo obraćanja nadležnom sudu, u skladu sa Zakonom.

Druga prava uključuju pravo prigovora na obradu, pravo da se ne podleže odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, kao i pravo na prenosivost podataka.

 Korišćenjem ovog Sajta, Vi prihvatate ovu Politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Sajt.

Za više informacija konsultovati Zakon.

Provera sadržaja

Ukoliko želite da proverite informacije koje su objavljene na našoj internet strani, možete nas kontaktirati.

Ažuriranje

Ova politika privatnosti ce biti ažurirana u skladu sa svim zakonskim izmenama i u cilju bolje zaštite Vaših prava. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme provere ovu stranicu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15

11120 Beograd

Republika Srbija

E-pošta: office@poverenik.rs

Telefon: +381 11 3408 900

Fax: +381 11 3343 379

Radno vreme: 7:30-15:30

Taster 2-Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti zaštite podataka o ličnosti

U vezi bilo kakve nedoumice koja je vezana za ovu Politiku privatnosti ili Vaše podatke i prava, možete da nam se obratite putem navedenih kontakata i odgovor ćete dobiti u što kraćem mogućem roku.

Više o Zaštiti Vaših prava

www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html

Sudska nadležnost

Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika, a u vezi obrade od strane rukovaoca je pravo Republike Srbije i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi I nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom te države.

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise