Bezbednost

Bezbednost je jedno od osnovnih prava i preduslova za ispunjavanje drugih prava i razvoja čoveka i građanina. „Svako ima pravo na slobodu i bezbednost ličnosti“ definisano je i u  Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950.) Bezbednost predstavlja i preduslov opšte demokratizacije i međunarodne integracije država i društava, a time i podizanja ukupnog kvaliteta života svih građana/ki, pa tako i omladine.

Bitni web portal iz oblasti bezbednosti:

Mup Republike Srbije – http://www.mup.gov.rs/

Ombudsman – informišite se o tome ko je zaštitnik građana, koja je njegova uloga i na koje sve načine može da vam pomogne na:
http://www.ombudsman.rs/,
http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php?lang=sr-RS

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – pored dobijanja brojnih informacija o diskriminaciji i ravnopravnosti, na ovom mestu mogu se podneti i pritužbe u konkretnim slučajevima diskrimacije:
http://www.ravnopravnost.gov.rs

Nasilje nad ženama – spisak adresa vezanih za temu
http://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/vazni-telefoni

Sigurna ženska kuća u Novom Sadu
http://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/vazni-telefoni

Beogradski centar za bezbednosnu politiku – nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava
http://www.bezbednost.org/Bezbednost/1/BCBP.shtml

Bezbednost saobraćaja na putevima – Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
http://www.bezbednost.org/Bezbednost/1/BCBP.shtml)

Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti
http://www.poverenik.rs/yu.html

Centar za socijalni rad Novog Sada
http://www.csrns.org.rs/

SOS ženski centar
http://www.sosns.org.rs

DETALJNIJE O BEZBEDNOSTI MLADIH

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise