Psihološko savetovalište za mlade

Psihološko savetovalište za mlade Infopolis je BESPLATNO i namenjeno je svim mladim osobama koje žele da rade na sebi i razvoju svojih potencijala, da se posavetuju u vezi sa konkretnim problemima ili emotivnim patnjama sa kojima se suočavaju ili jednostavno da, u neformalnoj i opuštenoj atmosferi Infopolisa, popričaju sa psihologom o nekim temama koje su im bitne, a za koje osećaju da ljudi oko njih baš i nemaju sluha.
Radimo i individualno i grupno, i potrebno je prethodno se javiti radi zakazivanja termina, na jedan od
ponuđenih načina:
1. e-mail: savetovaliste.infopolis@gmail.com,
2. porukom na fb stranicu  Savetovališta

U našem Savetovalištu rade psiholozi, edukanti psihoterapije.
Dođite da zajedno tražimo i stvaramo neke nove puteve!

Pored našeg Savetovališta, u Novom Sadu možete potražiti BESPLATNU psihološku podršku i na ovim adresama:

 

Centar SRCE bavi se pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva.
Osećaj da ne možemo više najčešće se javlja kao kombinacija više različitih faktora i problema. Pored samog razmišljanja o suicidu, prisutna su i osećanja usamljenosti, odbačenosti, neshvatanja,
psihološke poteškoće, nedostatak podrške u okruženju, egzistencijalni problemi I depresivna stanja. U svim ovim trenucima neophodno je zapamtiti da na tačku uvek vredi dodati zarez. Ukoliko toga sami ne možemo da se setimo, obratimo se onima koji će nas podsećati.
Centar Srce možete kontaktirati svakog radnog dana od 10h do 16h putem broja telefona: 062 / 193 4175

SOS Ženski centar je organizacija koja u svom fokusu drži nasilje nad ženama i nasilje u partnerskim odnosima. U okviru organizacije oformljeno je Savetovalište za mlade, koje se takođe
bavi ovim i srodnim temama. Ukoliko prepoznaš nedoumicu u vezi sa partnerskim odnosom ili svojim položajem u istom, problem komunikacije u vezi ili konflikt, koji kod tebe prouzrokuje neki vid frustracije, anksioznosti, depresivnog stanja, niskog stepena samopouzdanja, a ne znaš kome da se obratiš, šta da uradiš i gde da potražiš pomoć – ovo su vrata na koja možeš da zakucaš.
Psiholozi SOS ženskog centra dostupni su svakog radnog dana, u periodu od 10h do 16h.
Kontakt telefon: 062 1934175
Institut za javno zdravlje Vojvodine – Onlajn psihološko savetovalište “Pričajmo (k)od kuće” funkcioniše na dva načina: putem četa i putem mejla.
Čet se nalazi na zvaničnom sajtu (mentalnozdravljeikorona.rs) u donjem desnom uglu. Ukoliko ne želiš da se predstaviš prilikom prepiske, možeš da komuniciraš i anonimno, ili uz upotrebu
pseudonima. Psiholozi su dežurni ponedeljkom, sredom i petkom od 19h do 21h, i u ovom periodu će ti odgovarati na poruke.
Ukoliko želiš, komunikaciju sa psihologom možeš da prebaciš i na mejl:  pricajmokodkuce@gmail.com
Usluge psihološkog savetovanja su besplatne za sve.

Grupa Izađi – Podrška je potvrda da idem pravim putem. Psihološko savetovalište Grupe “Izađi” mesto je na kom shvatamo da pravi i pogrešni putevi ne postoje. Možda ne postoje nikakvi putevi. Možda postojimo samo mi, takvi kakvi jesmo, i možda je to sasvim dovoljno.
Savetovalište pruža pomoć LGBT+ osobama. Mladi pripadnici ove društveno marginalizovane grupe suočavaju se sa različitim problemima koji ostalim mladim ljudima ostaju daleki i magloviti, poput rizika od napuštanja obrazovnog sistema ili rizika od nezaposlenosti, usled diskriminacije koju doživljaju u školi, na fakultetu ili prilikom pokušaja zapošljavanja. Pod stavom okoline da nismo odabrali pravi put, bledi osećaj sigurnosti koji bi dom trebalo da nam da, jer kuća nije samo mesto u kom živimo.
Ako se ne osećaš sigurno, razgovor sa psihologom Grupe “Izađi” možeš da zakažeš putem mejla:  savetovaliste@izadji.rs

Psihološko savetovalište NSHC-a pruža usluge psihološkog savetovanja, psihoterapije i emotivne podrške svim građanima, a pre svega mladima do 30 godina.
U okviru savetovališta postoji mogućnost direktnog rada, ali je dostupno i online savetovanje, što znači da i ako niste iz Novog Sada na raspolaganju vam stoji psiholog koji će sa vama raditi na
daljinu.

Razgovore možete zakazati putem mejla ( savetovaliste.nshc@gmail.com ) ili telefona: 063 69 46 77.

Crvena linija – Podrška je osećaj da je ono što si ti – prihvaćeno.
Usled težeg prihvatanja i suočavanja sa HIV statusom, straha od osude, stigmatizacije, ili prihvatanja seksualne orijentacije i ličnog identiteta, može se desiti da prvo ne možemo sami sebe
da prihvatimo, a onda da nas ne prihvataju ni drugi. Udruženje građana “Crvena linija” pruža besplatnu psihološku podršku LGBT+ mladima i mladima sa HIV pozitivnim statusom.
Savetovalište možete kontaktirati putem telefona (063 360 0313), mejla ( info@crvenalinija.org ) ili zvaničnih profila na društvenim mrežama.

Kompasovo savetovalište u okviru Udruženja građana „Patrija“ je besplatno psihološko savetovalište namenjeno svim korisnicima psihijatrijskih usluga, ljudima koji se nalaze u stanju krize i koji se suočavaju sa različitim problemima u psihosocijalnom funkcionisanju. Savetovalište je bezbedno mesto u okviru kog možete slobodno i autentično da se izrazite bez straha od osude ili omalovažavanja. Cilj savetovališta je da korisnici razviju pozitivniju sliku o sebi i sopstvenim kopetencijama.
Kontakt savetovališta: 060-0555496 i 063-565468

Omladina JAZAS pruža usluge psihosocijalne podrške u vidu parnjačkog savetovanja osobama koje žive sa sidom/HIV virusom, kao i pripadnicima MSM populacije.
Zbog čega je ovoj grupi najčešće potrebna podrška?
Na prvom mestu – zbog izazova u odnosima. Pri tome ne govorimo samo o partnerskim odnosima, već o širokom spektru odnosa. Problemi u porodičnim i prijateljskim vezama doprinose tome da se izgubi osećaj sigurnosti, čime se, figurativno rečeno, javlja osećaj da ne postoji utočište u koje se može otići kada je teško.
Šta je parnjačko savetovanje?
Parnjačko savetovanje se razlikuje od drugih oblika podrške u tome što je pružalac podrške parnjak (vršnjak), koji poseduje iskustveno znanje iz određene teme i u tom smislu se nalazi u odnosu
jednakosti sa osobom kojoj se podrška pruža.

Psihološko savetovalište Omladine JAZAS možete kontaktirati putem mejla ( novi.sad@jazas.rs ) ili
zvaničnih profila na društvenim mrežama.

Iz kruga Vojvodina osnovali su SOS službu za žene sa invaliditetom koje su prolazile ili prolaze kroz iskustvo nasilja u porodici ili partnerskim odnosima.
Pored toga, pružaju i druge vrste podrške namenjene ženama sa invaliditetom, majkama dece sa invaliditetom i ostalim članovima porodice. Aktivno rade sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta (fizičkim, senzornim, mentalnim, intelektualnim), a ženama koje ne čuju obezbeđuju uslugu prevođenja na znakovni jezik.
“Iz kruga Vojvodina” bavi se i pružanjem psihološke podrške ženama bez invaliditeta koje se suočavaju sa nasilništvom.
Sve ove usluge su besplatne.
Kontakt podaci SOS službe “Iz kruga Vojvodina”:
Fiksni telefon: 021 447 040
Mobilni telefon: 066 447 040
Mejl: office@izkrugavojvodina.org

Centar za bezbednost saobraćaja – Kada se desi saobraćajna nezgoda, čak i sa manjim posledicama,neizostavno ostavi traumu ne samo na onoga kome desila već i na njegovu okolinu. Iz
tog razloga smo 15.novembra, simbolično na Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, pokrenuli besplatno (on-line) savetovalište za psihološku pomoć žrtvama i porodicama žrtava
saobraćajnih nezgoda.
Više informacija na www.bezbednostsaobracaja.com/savetovaliste kao i na profilima na društvenim
mrežama
IGG: centarzabezbednostsaobracaja
FB: Centar Za Bezbednost Saobracaja

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise