Obrazovanje

Obrazovanje  je proces izgradnje ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja i sticanjem iskustva u zavisnosti od uzrasta, interesovanja i mogućnosti svakog pojedinca posebno.

To je akumulirano znanje, veštine i vrednosti koje društvo prenosi sa generacije na generaciju. Vrlo je bitno napraviti i razumeti razliku između formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.

Formalno, neformalno, informalno obrazovanje

“Učimo za život, a ne za školu” Seneka

Najbolji način na koji treba početi razmatranje pomenutih pojmova jeste dati odgovor na jednostavno pitanje – Šta je obrazovanje? Brojne su definicije obazovanja. Obrazovanje bi znacilo učenje, sticanje znanja, veština i stavova, ali najvažnije od svega je naučiti kako se uči, kako se znanje stiče. Učenje se dešava kako unutar tako i izvan učionice. Učenje je nekada rezultat napora naših profesora da nam znanje prenesu a nekada i nije. Učenje se nekada odvija sa namerom a nekada sasvim slučajno!

1. Formalno obrazovanje podrazumeva znanje stečeno u strukturisano-obrazovanim sistema (predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske ustanove, ustanove višeg i visokog obrazovanje).

U mnogim zemljama formalno obrazovni sistem je podržan od strane države i država njime upravlja. U nekim zemljama, država omogućava i potvrđuje validnost privatnih obrazovnih sistema koji rade i prenose znanja prema unapred utrvđenim pravilima. Važan element formalnog obrazovanja je sticanje diplome ili svedočanstva!

2. Neformalno obrazovanje možemo definisati kao preduzimljivost osobe u cilju sticanja znanja (obično izvan tradicionalnih školskih sistema) gde je sadaržaj prilagođen jedinstvenim potrebama pojedinca u cilju da se maksimizira učenje a minimiziraju ostali elementi koji često okupiraju formalno obrazovanje (nametnuta disciplnina, pisanje izveštaja, redovno pohađanje nastave… )

Neformalno obrazovanje se često fokusira na sticanje praktičnih znanja i veština dok se formalno obrazovanje često fokusira na informacije koje nemaju značaja u praktičnoj primeni, pa tako NO može biti odlična dopuna FO u vidu raznih kurseva specifičnih veština, praktičnih poslovnih znanja, ličnog usavršavanja…O znacaju NO govori i podrška koju upućuje Komitet ministara Saveta Evrope koji daje konkretne preporuke u cilju promovisanja NO:

  • priznavanja neformalnog obrazovanja kao ključnog dela opšteg obrazovanja
  • Aktivnostima neformalnog obrazovanja treba podsticati mlade na aktivno učešće u društvenom životu, posebno u zemljama u tranziciji.
  • Otvaranje fondova i pristup resursima koji su potrebni da se neformalno obrazovanje učini značajnim elementom nacionalne politike za mlade.

3. Informalno obrazovanje- termin kojim se podrazumeva učenje iz svakodnevnog života, kombinacija života i učenja; smatra se doživotnim procesom u kojem svaki pojedinac stiče stavove, vrednosti, veštine i znanja iz svakodnevnih iskustava i vaspitno-obrazovnih uticaja iz svoje okoline.

Ono je prirodni pratilac ljudi u njihovom svakodnevnom životu. Za razliku od formalnog i neformalnog obrazovanje, informalno obrazovanje nije nužno namerno učenje, pa tako može proći neprimećeno od strane pojedinaca u smislu sticanja znanja i veština. Učimo svuda i sa svakim- u kući, na putu, sa vršnajcima, sa decom, gledajući televiziju, slušajući radio, razgovarajući sa prijateljima!

Kako Seneka kaže “učimo za život”…celog života!

SREDNJE ŠKOLE

Gimnazija Isidora Sekulić http://www.gimnazis.edu.rs

Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj http://jjzmaj.edu.rs

Gimazija Laza Kostić http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs

Gimazija Svetozar Marković http://www.s-markovic.edu.rs/

Tehnička škola Pavle Savić  http://tspavlesavic.edu.rs/

Ekonomska škola Svetozar Miletić http://www.ekosmile.edu.rs

Srednja Mašinska Škola http://www.masinskans.edu.rs/

Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin http://www.etspupin.edu.rs

Karlovačka Gimnazija http://www.karlgimnazija.edu.rs

Saobraćajna škola Pinki http://sspinki.edu.rs/

Medicinska škola http://www.medicinskans.znanje.info/

Umetnička škola Bogdan Šuput http://www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/

FAKULTETI

Pravni fakultet http://www.pf.uns.ac.rs/

Medicinski fakultet http://www.medical.uns.ac.rs/

Fakultet tehničkih nauka http://www.ftn.uns.ac.rs/

Prirodno-matematički fakultet http://www.pmf.uns.ac.rs/

Poljoprivredni fakultet http://polj.uns.ac.rs/

Filozofski fakultet http://www.ff.uns.ac.rs/

Ekonomski fakultet http://www.ef.uns.ac.rs/

Tehnoloski fakultet http://www.tf.uns.ac.rs/

Akademija umetnosti http://www.akademija.uns.ac.rs/

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja http://www.fsfvns.rs/

DETALJNIJE O OBRAZOVANJU

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise