Podrška

Infopolis – Omladinski Info Centar trenutno najveću podršku dobija od Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada i Kancelarije za mlade, kao i kroz projekat OPENS2019 – Novi Sad evropska prestonica mladih za 2019.

Projekat Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points & Omladinska info mapa – online & offline, koji se realizuje u saradnji sa OPENS2019, ima za cilj unapređenje usluge pružanja informacija mladima i pružanje podrške uspostavljanjem info-tačaka u različitim delovima grada, u cilju kontinuiranog i sistematskog razvoja omladinskog info rada kroz kreiranje paketa “Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points” i Novosadske omladinske mape.

Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points sastoji se od dizajniranog paketa “prve pomoći” za sve omladinske organizacije koje žele da unaprede nivo informisanja u svojim organizacijama. Poseban fokus i dodatna podrška u sprovođenju info rada, daje se već kreiranim info tačkam au Novom Sadu. Paket se sastoji od strateških dokumenata iz oblasti informisanja mladih i priručnika za otvaranje info centara/tačaka u skladu sa ЕRYICА metodologijom.

Osnovne aktivnosti projekta su kreiranje, distribucija i promocija paketa Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points” i atraktivne, kreativne i informativne mape sa ponudom i sadržajima za mlade u Novom Sadu. Pored mape, projekat uključuje i izradu aplikacije za mobilne uređaje, putem koje će svi mladi u Novom Sadu moći da se informišu o besplatnim događajima u gradu, i sadržaju same mape u virtuelnom android svetu.

Realizacijom projektnih aktivnosti, uključujući i opsežnu kampanju, postojeće vidljivije aktivnosti i programi omladinskih udruženja, kao i sam projekat OPENS2019. Pored toga, grad Novi Sad se pridružujue velikim svetskim gradovima u tome što mladima nudi savremene sadržaje putem info mape i mobilne android aplikacije.

Pored ovoga, tokom tri godine trajanja projekta, za mlade u Novom Sadu organizujemo oko 100 različitih radionica, obuka, projekcija filmova i drugih aktivnosti.

gradska-uprava-za-sport-i-omladinu-jpg_660x330

LOGO_OPENS

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise