O nama

Osnovni cilj postojanja InfoPolisa, omlаdinskog informаtivnog centrа jeste dа odgovori nа pitаnjа i potrebe mlаdih ljudi koji u njegа svаkodnevno dolаze.

Infopolis je centar otvoren za mlade ljude koji su u potrazi za različitim informacijama koje su im potrebne za lakše donošenje odluka i snalaženje u životu.

U kontaktima sa svakim korisnikom/com pojedinačno, primarna briga Centra jeste da odgovori na pitanje koje je korisnik postavio, bez obzira na ideološke, komercijalne ili političke interese okoline. Centar teži da ovo učini na način koji će omogućiti korisniku/ci da ima maksimum izbora, i koji će poštovati njegovu/njenu autonomiju i anonimnost.

Šta sve mlada osoba može dobiti u InfoPolisu:

 1. Besplatan WiFi
 2. Besplatno korišćenje kompjutera
 3. Besplatan prostor za sastanke/učenje/radionice…
 4. Mogu odštampati svoj CV i motivaciono pismo ako idu na razgovor za posao, kao i dobiti pomoć oko pisanja istih
 5. Dobiti informacije o fakultetima/putovanjima/volontiranju/zaposlenju
 6. Postaviti pitanje u vezi bilo čega što ih interesuje i dobiti odgovor u što kraćem roku
 7. Učestvovati na mnoštvu radionica i predavanja  iz raznih sfera koja su besplatna
 8. Savetovanje
 9. Dobiti informacije o raznim konkursima i projektima
 10. Brucoši mogu dobiti informacije o zanimljivostima i korisnim stvarima u Novom Sadu
 11. Srednjoškolci mogu dobiti korisne informacije pri upisu fakulteta
 12. Volontersko iskustvo
 13. Dobiti informacije o kulturnim i drugim dešavanjima u Novom Sadu
 14. Dobiti informacije o raznim nevladinim organizacijama koje postoje u Novom Sadu

 

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise