Kontakt

Print

Infopolis je centar otvoren za mlade ljude koji su u potrazi za različitim informacijama koje su im potrebne za lakše donošenje odluka i snalaženje u životu.

U kontaktima sa svakim korisnikom/com pojedinačno, primarna briga Centra jeste da odgovori na pitanje koje je korisnik postavio, bez obzira na ideološke, komercijalne ili političke interese okoline. Centar teži da ovo učini na način koji će omogućiti korisniku/ci da ima maksimum izbora, i koji će poštovati njegovu/njenu autonomiju i anonimnost.

 

Nalazimo se u suterenu Apolo centra, zajedno sa Kancelarijom za mlade Novi Sad

Address: Trg Slobode 3, Apolo Centar (Suteren) 21000 Novi SadPOZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise