Aktivno uključivanje

Mladi imaju mogućnost da se aktivno uključe u društvena dešavanja, kao i da na njih utiču svojim delovanjem i ostvarenjem ličnih ideja, prvenstveno kao učenici i studenti kroz obrazovne i prateće školske programe, zatim kao korisnici/e i učesnici/e u programima organizacija za mlade, kao članovi/ce organizacija mladih i kao članovi političkih partija.

Organizacije za mlade
Pod pojmom organizacije za mlade podrazumevamo sve organizacije i udruženja koja isključivo ili u okviru svoje ukupne delatnosti imaju i programe namenjene mladima.
Najveći problem je nepostojanje evidencije i validne statistike o programima za mlade koji se realizuju na teritoriji Vojvodine. Mnogi kvalitetni programi ostaju nezabeleženi i nemaju mogućnost da kontinuirano traju i postanu prepoznatljivi u javnosti, a samim tim i dostupniji korisnicima.
Takođe, problem čini i malo organizacija koje imaju isključivo programe za mlade. Najverovatnije da, zbog slabe ili ograničene podrške lokalne zajednice, ove organizacije i udruženja imaju malu šansu da postanu samoodržive i uglavnom zavise od donacija.

Organizacije mladih
Pod pojmom organizacije mladih podrazumevamo samostalno organizovane grupe i udruženja mladih.
Mnoge organizacije i udruženja imaju posebne organizacione delove koji okupljaju mlade i kojima rukovode mladi: Savez izviđača, Crveni krst, kulturno-umetnička društva, umetnička udruženja, sekcije, grupe i ansambli, sportska društva i organizacije.
Postoji Omladinski savet Vojvodine koja je jedina pokrajinska krovna organizacija i okuplja 8 drugih omladinskih organizacija. Za sada su to i jedine omladinske organizacije koje deluju na nivou Vojvodine.
Najčešće aktivnosti koje ovako organizovani mladi realizuju i na taj način aktivno učestvuju u razvoju zajednice su: kulturni i medijski programi, zaštita okoline, zaštita i promocija ljudskih prava, organizovanje slobodnog vremena mladih, sportske manifestacije, kampanje, ulične akcije i slično.
Najčešći problemi sa kojima se mladi i njihove organizacije sreću jeste nedostatak novca, kako za programe tako i za troškove održavanja organizacije, kao i teškoće u pronalaženju prostora za realizaciju njihovih aktivnosti.
Veliki problem predstavlja i nepostojanje komunikacijskog kanala na relaciji organizacije mladih i lokalna vlast.

Politički aktiviza
Iako mlade u ovom dobu karakteriše entuzijazam i pokretačka životna energija, otvoreni su i spremni za prihvatanje novog, imaju viziju budućnosti kakvu žele, poseduju znanje, služe se savremenim komunikaciijskim sredstvima, njihovo prisustvo i nabrojani kvaliteti nisu u očekivanom procentu vidljivi u predstavničkim telima.
Slična situacija je i u političkim partijama – čak i partije koje u članstvu imaju veliki procenat mladih, u rukovodećim telima tih istih partija mladih gotovo da i nema. Neke političke partije imaju organizovane podmlatke koji imaju značajnu ulogu u razvoju i promociji budućih mladih političara.

NAJČEŠĆA PITANJA MLADIH U VEZI SA AKTIVNIM UKLJUČIVANJEM

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise