Friday, June 14th, 2019

(Ne) mogu da odglumim Forum teatar radionice

Novak Stanisic

Balkan Idea Novi Sad vas poziva da se prijavite za učešće u osmišljavanju i realizaciji performansa na temu sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom kroz principe teatra potlačenih. Poziv je namenjen osobama od 18-35 godina starosti a krajnji rok za prijave je 16.06. Svi zainteresovani za učešće se mogu prijaviti preko sledećeg prijavnog obrasca.

Pozorište potlačenih podrazumeva različite pozorišne metode koje prikazuju mržnju (pritisak, diskriminaciju, nasilje) prisutnu u društvu i pozivaju gledaoce/teljke da postanu deo performansa i utiču na nepravdu.

Hajde da se zajedno borimo protiv diskriminacije!

Izvor:Facebook.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise