Monday, June 22nd, 2020

NŽI-Istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije

Novak Stanisic

Novosadska ženska inicijativa, u okviru projekta koji sprovodi uz podršku Ambasade Francuske , realizuje istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije COVID-19 virusa na teritoriji Vojvodine. Cilj projekta jeste postavljanje temelja za zagovaranje pozitivnih strategija suočavanja sa problemima koje je izazvao COVID-19 i mere izolacije koje su ga pratile, kao i prevencija povećanja nasilja u porodici u sličnim budućim situacijama.

Istraživanje se vrši pomoću ankete koju možete pronaći na ovom linku:

Anketa je namenjena stanovnicima Vojvodine, bez obzira na pol i uzrast.

Izvor:Facebook.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise