Monday, December 29th, 2014

Asertivnost i asertivna pravila

Novak Stanisic

Asertivnost i asertivna pravila

Teško zastupaš svoje interese? Često si u međusobnim konfliktima? Nauči više o raznim tipovima komunikacija: asertivan, pasivan, agresivan i pasivno-agresivan. Koristi asertivna pravila za uspešnu komunikaciju! Spisak 17 pravila koje važe za svakoga

Asertivnost je (prema Lange i Jakubowski, 1976) izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, pošten, iskren i adekvatan način uz uvažavanje prava drugih ljudi.

Tipovi komunikacija:

Asertivna komunikacija je najzdraviji  i najuspešniji način komunikacije, kada uzimamo u obzir svoja prava i osećanja, kao i sagovornika. Asertivna pravila pomažu u formulaciji asertivne komunikacije. Ako na primer nekoga želimo zamoliti da nam pomogne u čišćenju tepiha, asertivan način je sledeći: Možes li mi pomoći da očistimo ovaj tepih?

Agresivna komunikacija podrazumeva direktno zalaganje za svoja prava i izražavanje misli, osećanja i uverenja na način koji je često neiskren, obično neadekvatan i uvek ugrožava prava druge osobe. Primer: Četku u ruke da očistimo ovaj tepih!

Pasivna komunikacija znači nemogućnost izražavanja svojih misli, uverenja i osećanja na asertivan način. Tako pasivna osoba ne poštuje svoje prava i potrebe, ne postavlja granice u odnosu na druge ljude i jako je nesigurna u komunikaciji. Primer: Znaš, vidiš, ovaj tepih je baš je prljav.

Pasivno agresivna komunikacija znači indirektnu agresiju, ugrožavanje prava  partnera u njegovom odsustvu. Primer: Možeš zamisliti, kako je on nedisciplinovan, nije hteo da mi pomogne oko spremanja”.

Asertivna pravila

Kako se ponašati i formulisati poruke na asertivan način?

Slede asertivna pravila koja važe za sve učesnike u procesu komunikacije.

 • Imaš pravo da postupaš u cilju čuvanja svog dostojanstva i samopoštovanja, pod uslovom da tvoji motivi i namere nisu agresivne.
 • Imaš pravo na to da sa tobom postupaju sa poštovanjem, da te saslušaju i da te shvataju ozbiljno.
 • Imaš pravo na to da kažeš ne – i da zbog toga ne osećaš grižu savesti.
 • Imaš pravo na to da zatražiš savet od stručnjaka, računajući i lekare.
 • Imaš pravo na to, da ukoliko se pojave,  raščistiš nesporazume oko tumačenja tvojih prava na samoostvarivanje.
 • Imaš pravo da radiš sve,pod uslovom da sa tim ne ometaš, ne ograničavaš i ne sprečavaš druge u ostvarivanju njihovih prava i ne dovodiš ih u nepovoljnu situaciju.
 • Imaš pravo da napraviš grešku ili grešiš, i da snosiš posledice svojih grešaka.
 • Imaš pravo na to da promeniš svoje odluke.
 • Imaš pravo na sopstvenu logiku.
 • Imaš pravo da, ako te pitaju, kažeš ,,ne znam” , pod uslovom da si pre donošenja odluke dobro procenila sve aspekte i posledice svoje odluke.
 • Imaš pravo na to sam procenjuješ svoje ponašanje, misli i osećanja, da prihvatiš odgovornost za njih i da sam snosiš    posledice, pod uslovom da ne ometaju druge ljude u ostvarivanju sopstvenih prava.
 • Imaš pravo na to da ne objašnjavaš svoje ponašanje drugima, osim ako to nije u vezi sa nekim prethodnim dogovorom i ako  ne ometa neki zajednički interes.
 • Imaš pravo da svoj odnos sa drugima formiraš sam, sa sredstvima koje sam odabereš, pod uslovom da tokom toga ne kršiš  ničija prava.
 • Imaš pravo da odlučiš da li prihvataš odgovornost za rešavanje problema drugih. Nemaš pravo da se uvrediš ako odbiju tvoju pomoć.
 • Imaš pravo na to da budeš neovisna od naklonosti drugih kada rešavaš svoje poslove sa njima i da se ne trudiš  da prethodno pridobiješ njihovu naklonost.
 • Imaš pravo da kažeš drugima da ne razumeš šta žele da ti saopšte, pod uslovom da oni svoje namere, probleme, osećanja i misli pokušavaju saopštiti samo znacima i pri tome očekuju od tebe da ti te znake odgonetneš.
 • Imaš pravo na samoću.

O asertivnosti više možeš saznati iz kniga, preko interneta i na specijalnim kursevima asertivne komunikacije. Na njima pored detaljnih informacija imaš priliku da uvežbaš asertivno ponašanje. Na internetu lako možeš naći informacije o kursevima asertivne komunikacije po gradovima naše zemlje, kao i o dodatnoj literaturi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise