Thursday, January 24th, 2019

Slikovita Psiha 8 @KCLab

Alexandra Franziska Boos

Kulturni Centar LAB nastavlja sa predavanjima u okviru serijala ,,Slikovita psiha”.
Glavna tema predstojećeg predavanja je:

Simboli i stereotipi u projektivnim karticama

(Tumačenje uz pomoć osnovnih učenja transakcione analize)
Projektivne kartice su zaživele kao jedno od osnovnih pomagala uz pomoć kojih se aktivira mašta i pokreću se psihološki procesi znatiželjnog pojedinca. Kakav je analitički značaj tih slika? Koje od njih su nam najupečatljivije, koje su nam prijatne za gledati, a koje su nam potpuno odbojne? Kako se pričaju psihološke priče uz pomoć njih? Da li se ocrtava kako se mi odnosimo sa ljubavlju, sa problemima, brigom… čak i sa repetativnom životnom pričom? Na kraju, postoji li negde i senka u njima, to naše skriveno i “tamno ja”?

PredavanjSimboli i stereotipi u projektivnim karticama e je besplatno

Održava se  u utorak 29. januara u 18:00 u prostorijama Kulturnog Centra LAB.

Za više informacija o samom događaju pogledajte link: https://goo.gl/dPNC4M

 

Izvor: Facebook


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise