Thursday, October 22nd, 2020

(Sa)Putnice #4- Razgovor sa aktivistkinjama

Novak Stanisic

Volonterski centar Vojvodine vas poziva na online događaj “(Sa)Putnice #4- Razgovor sa aktivistkinjama” koji će biti održan u subotu 24.10.2020. od 17h preko Zooma. Svi zainteresovani za učešće mogu pristupiti događaju preko sledećeg linka. 

Govornice na četvrtom i završnom susretu u okviru projekta (Sa)Putnice: ženski aktivizam na zapadnobalkanskoj ruti su aktivistkinje angažovane u Bosni i Hercegovini i Iraku, koje se bave pružanjem podrške osobama u pokretu (BiH) i devojkama i ženama (Irak).
Ciklus susreta zatvaramo diskusijom o položaju žena koje pružaju podršku osobama u pokretu, o nametnutim okvirima patrijarhata i o stvarnim ulogama žena aktivistkinja. Kako staviti odnos institucija prema ljudima u pokretu i građanski aktivizam u politički kontekst?
Razgovaraćemo o položaju žena izbeglica/ interno raseljenih lica u Iraku, u kontekstu zemlje porekla i polaska. Kriminalizacija solidarnosti je nezaobilazna tema naših susreta: situacija u BiH svakim danom sve opasnija za aktivistkinje i aktiviste na terenu.
Susretu će prisustvovati:
Mia Kisić: Humanitarna radnica specijalizovana za oblast rodno zasnovanog nasilja u vanrednim situacijama, sa fokusom na oblast Bliskog Istoka. Trenutno živi i radi u Iraku.
Maja Nikolandić: Aktivistkinja, trenutno angažovana u Unskom-sanskom kantonu (BiH).
Gorana Mlinarević: Feministička aktivistkinja, od 2015. godine aktivna u pružanju podrške pojedinim osobama u pokretu a od 2018. godine redovno angažovana usled povećanja dolaska u Bosnu i Hercegovinu.
Realizaciju ciklusa susreta podržava Rekonstrukcija Ženski Fond.
Izvor: Volontiraj.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise