Tuesday, June 23rd, 2015

Prijava za foto konkurs „Zemlja nema mesta za plastiku“

Milisav Milinkovic

Ideja da se napravi foto izložba, čiji je cilj podizanje svesti šire mase o tome gde završava sav plastični otpad čiju su sadržinu jedinke Homo sapiens sapiens-a fino iskoristile i na kraju ambalažu ostavile (bacile) na potpuno neprilagođenom mestu za plastiku, se pojavila pre par meseci nakon dosta vremena razmisljanja kako da se ovaj problem na što bolji način predstavi drugim ljudima.

Fotografije treba da budu poslate u JPG formatu.

Svaki autor može da pošalje najviše pet fotografija. Naziv fotografije treba da bude u sledećem obliku: Ime_Prezime_RedniBrojFotografije.jpg.

Izložba će se održati u Omladinskom centru CK13, početkom septembra meseca.

Početak konkursa: 22.06.2015.

Završetak konkura: 13.07.2015.

Fotografije poslati na mail adresu: gavrilovjelena@gmail.com

 

Organizatorka izložbe: Jelena Gavrilov, ispred Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise