Friday, February 19th, 2021

POZIV ZA STRUČNE SARADNICE – SAVETNICE-SOS ženski centar

Novak Stanisic

SOS Ženski centar sa zadovoljstvom objavljuje:
POZIV ZA STRUČNE SARADNICE – SAVETNICE 💜📢
Zbog povećanog obima posla u psihološkom savetovalištu SOS Ženskog centra, naročito nakon izolacije i povećanja rizika od nasilja u porodoci, potrebno je proširenje tima savetnica. Pozicija savetnica uključuje pružanje direketne podrške ženama i devojkama koje imaju iskustvo partnerskog i/ili porodičnog nasilja.
SOS Ženski centar nudi mogućnost volonterskog angažovanja do sticanja uslova za plaćenu poziciju, stručnu praksu, supervizijsku podršku, kontinuirano usavršavanje na polju dinamike i psihologije nasilja, psihoterapije i savetovanja i mogućnost osvarivanja sati savetodovano-terapijskog rada.
Način rada u savetovalištu organizovan je prema posebnim principima i metodologiji koja predstavlja kombinaciju teorije i prakse, kako iz oblasti rada sa žrtvama traume nasilja, tako i iz oblasti terapije i savetovanja naročito transakcione analize.
SOS Ženski centar će organizovati trodnevnu obuku za sve kandidantkinje koje uđu u uži izbor nakon selekcije. Obuka će se realizovati uživo. Obuka ima za cilj prenošenje jedinstvene metodologije rada.
Uslovi za prijavu: zavšene studije iz oblasti humanističkih nauka, treća godina edukacije iz nekog psihoterapijskog pravca.
Potrebno je poslati CV i kratko motivaciono pismo na mejl adresu: sos.telefon@gmail.com do 22.2.
Sve kandidantkinje koje budu ušle u uži izbor biće kontaktiranje u cilju kratkog zoom sastanka radi upoznavanja.
SOS Ženski centar ima kapaciteta za sedam novih članica savetnica. 💜
Obuka se sprovodi u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji ima za cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.
Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“. Kroz ovu podršku SOS ženski centar jača svoje kapacitete i ide u pravcu profesionalnog udruženja.
Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT
Gradjanske Inicijative
Izvor:Facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise