Saturday, July 22nd, 2017

Novi konkurs za časopis Vizantrop

Milana

Image may contain: text

Otvoren konkurs za četvrti broj časopisa Vizantrop
Autori/ke mogu poslati svoje radove na : antropviz@gmail.com do 1.septembra 2017.godine

Konkurs je otvoren za:

Naučne ilii seminarske radove (do 15 stranica)
Naučne i foto eseje (do 8 stranica)
Recenzije i kritike etnografskih I dokumentarnih filmova (do 3 stranice)
Izveštaji sa kulturnih manifestacija (do 2 stranice)

S obzirom na marginalizovan status vizuelne antropologije i srodnih disciplina u regionu, naš zadatak je da kako domaće, tako i stranu produkciju etnografskog filma, kao i slična audiovizulna ostvarenja učinimo dostupnim u svrhu nadgradnje i podsticaja za prodorniji istraživački rad u domenu filma, fotografije i drugih vizuelnih umetnosti.


Vizuelna antropologija je naučna disciplina koja ne samo audiovizuelnim, već i tekstualnim formama želi da objedini istraživački doprinos samog autora i protagonista i ima cilj da što vernije predstavi određene zajednice ljudi, njihove kulture, sociokulturne fenomene, društvene transformacije, potkulturne grupe itd.

Ričard Sorenson u svom tekstu “Vizuelni zapisi, ljudsko znanje i budućnost” piše da nije tajna da danas u svetu postoji hitna potreba da se vizuelno dokumentuje preostala raznolikost kulturnih oblika ljudskog ponašanja, koji odražavaju razne, ponekad jedinstvene, izraze osnovnih

ljudskih mogućnosti.
Stoga pozivamo sve etnologe i antrpologe,vizuelne antropologe, filmske dokumentariste, kritičare filma, kao i sve druge istraživače u oblasti društvenih i humanističkih nauka da se priključe našoj maloj audiovizuelnoj laboratoriji. Sa zadovoljstvom ćemo objavljivati vaše naučne radove, foto eseje, filmske recenzije i kritike, intervjue, kao i vaša zapažanja ili učešća na različitim konferencijama, radionicamai festivalima.

Redakcija Vizantrop je otvorena za saradnju sa autorima koji bi želeli da svojim kreativnim idejama učestvuju u realizaciji informativnog portala i stalnim rubrikama u časopisu.

 

Izvor: facebook.com/vizantrop


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise