Tuesday, May 19th, 2020

Kako mladi dolaze do informacija?

Avatar

📢 Infopolis omladinski info centar i EDIT centar sprovode istraživačku studiju ‘’Kako mladi dolaze do informacija?’’ u cilju definisanja informativnih potreba mladih na teritoriji Grada Novog Sada. 🔍👂 🧩

📖 Rezultati istraživanja će se koristiti za planiranje daljeg omladinskog informativnog rada, kao i za kreiranje programa za mlade u Infopolisu i info tačkama za mlade.

🎯 Ciljna grupa ove studije su mladi od 15 do 30 godina starosti.

⛳️ Istraživanje je deo projekta ”Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points & Omladinska info mapa – online & offline’’ koji se finansira iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada kako bi se ostvarili ciljevi OPENS 2019 – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad

Molimo vas da odvojite 10 minuta svoga vremena u popunjavanju ove ankete i doprinesete da kvalitetnije kreiramo informativne programe omladinskog rada.

🔭 Link do online ankete: https://forms.gle/MowxqZtQbcpVr43F7

Hvala vam na učešću i podršci!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise