Wednesday, May 30th, 2018

CZOR otvorio poziv za nove razvojne programe!

Avatar

Centar za omladinski rad pokreće tri razvojna programa koji će trajati narednih 6 meseci.
Konkurs se nalazi na linku: https://www.czor.org/centar-za-omladinski-rad-otvorio-pozive-za-razvojne-programe/
Programi su:
1. Lažna sloboda (Fake free) – ovaj program poziva mlade da preispitaju svoje vrednosti i uverenja vezane za konzumaciju psihoaktivnih supstanci. I razvija njihve veštine radioničarskog rada i vršnjačke edukacije.
2. Mobilni omladinski klub – program koji za cilj ima da organizuje aktivnosti omladinskog rada na periferiju Novog Sada, i time približi omladinski rad mladima iz tih delova grada. Kroz njega će mladi pored razvijanja veština kreiranja aktivnosti za mlade i rada sa mladima, imati priliku da se upoznaju sa mladima iz marginalizovanih grupa.
3. Razvojni omladinski rad – koji za cilj ima osnaživanje ličnih i socijalnih kompetencija mladih za aktivizam, i potsticanje da sami definišu svoje potrebe i probleme u društvu i da na njih odgovore.
Rok za prijavu je 03.jun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise