Friday, April 5th, 2019

Besplatna radionica o R programskom jeziku

Kristina Rančić

U nedelju, 7. aprila od 12 do 17 časova u Startit Centru Novi Sad (Miroslava Antića 2) biće održana radionica na kojoj će biti pokazano kako koristiti R jezik za pristup podacima sa Portala otvorenih podataka, kao i kako uz pomoć programskog jezika R obaviti efektivnu analizu i vizualizaciju.

Pored toga, biće više reči o alatima koji su potrebni u tipičnom projektu analize podataka. Interaktivni pristup radionici će omogućiti razmenu ideja o analizama podataka i o najboljim načinima komuniciranja rezultata sa ciljnom publikom. Učesnici radionice će imati priliku da kreiraju interaktivnu web aplikaciju za mapiranje podataka korišćenjem Shiny paketa u programskom jeziku R.

Radionica će pružiti pregled ključnih koncepata za kreiranje efikasne analize podataka i predstaviće alate i tehnike za organizovanje podataka, njihovo modeliranje i vizuelizaciju koristeći R jezik iz javnog domena za analizu podataka. R jezik pruža bogato i fleksibilno okruženje za rad sa podacima, posebno sa podacima koji se koriste za statističko modeliranje ili grafičko prikazivanje.

Radionica se održava u okviru Nedelje otvorenih podataka 2019, u sklopu projekta ‚‚Otvoreni podaci — otvorene mogućnosti” koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Učesnici radionice će imati priliku da izaberu jednu od kategorija podataka koje su obrađene na sajtu Portala otvorenih podataka:
· Javna bezbednost
· Obrazovanje
· Energetika
· Uprava
· Zdravlje
· Životna sredina

Prijave su na linku. Vidimo se! 🙂

 

Izvor: startit.rs


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POZIV ZA VOLONTERE

Saznaj vise